Een heldere missie

De doelstelling van Tackle IT is om bedrijven de best mogelijke diensten en/of producten te leveren dat leidt tot een succes voor de bedrijven.

In het kort komt het erop neer dat alle producten en/of diensten:

  • eenvoudig en helder zijn;

  • op tijd geleverd worden;

  • zoals afgesproken is;

De klant staat altijd voorop en wordt zo goed mogelijk ondersteund in het behalen van de gestelde doelen. Pas als dat bereikt is, dan is ook het doel van Tackle IT bereikt!